Иновативни, чисти и енергийно ефективни решения за автоматизация

032 395989

032 676656

MVD2000

MVD2000 е регулатор за средно напрежение  за контрол на скорост и въртящ момент, основана на съвременни честотни преобразуватели за многостепенни инверторни технологии и усъвършенствани алгоритми за контрол на вектора. MVD2000 е модулно и конфигурируемо разходно-ефективно решение, което осигурява ефективна и надеждна работа в много промишлени приложения. Прости изисквания за монтаж, лесна експлоатация и поддръжка правят MVD2000 оптимален избор на цели промишлени сегменти, които изискват енергоспестяване или контрол на скоростта за постоянен въртящ момент.

MVD2000 осигурява точност на регулиране, висока производителност, като използва вектора управлението. Възможността за независимо управление на енергийния поток и скорост дава бърз динамичен отговор, за да отгвори на колебанията на висок въртящ момент при ниски скорости, включително по време на стартиране на мотора .

Управление и с енкодер и с векторен контрол без обратна връзка са на разположение за избор. Сензорите за скорост могат да бъдат инсталирани в зависимост от действителните условия на приложение. За случаи без сензор за скорост, системата също може да се осигури бързи динамични отговори и висок въртящ момент, когато двигателят работи на ниски обороти .

 

Advanced Technologies

 • Разширен алгоритъм на векторeн контрол, с и без обратна връзка за подобряване на контрола над двигателя.
 • Разширена автоматична настройка на параметрите на двигателя за да подобри стабилността на векторния контрол.
 • Възможнност за спиране с DC ток.
 • Компенсиране на пропадане в захранването и синхронно прехвърляне към един или няколко двигателя.
 • Координация и контрол между няколко master/slave честотни регулатори да отговарят на изискванията на споделено натоварване.
 • Използване на мулти-импулсен трансформатор за намаляване на токовите хармоници от мрежата и да отговаря на изискванията на IEEE 519-1992 .
 • Използване на каскадни многостепенни инверторни технологии да доставя почти синусоидални вълни изходното напрежение, отговарящи на изискванията на задвижване на мотор с дълги кабели.

 

Засилен Процес Контрол & Качество

 • Възможност за производство на голям въртящ момент при ниски скорости и по време на стартиране на мотора, увеличава бързината на отговор и точност при контрол в определени граници въртящ момент на двигателя.
 • Интегриран PID контролер за прецизен контрол на потока, налягането или други променливи процеси.
 • Контролиране работата при временна загуба на мощност на входа и способност да се рестартира автоматично след проблем в електрическата мрежа и възстановяване.
 • Разширени функции за защита при претоварване на мотора и повреда при утечка.
 • Приятелски потребителски интерфейс за лесна системна интеграция с процес на клиента.

 

Функции за контрол и мониторинг

 • Команда за скорост (оборота в минута )
 • Работна скорост (оборота в минута )
 • Входно/изходна мощност/ток/напрежение
 • Функция летящ старт
 • Брой работни часа
 • Статус на задвижването
 • Аналогови входове/изходи за мониторинг
 • Сигнализиране за съобщения при неизправност
 • Запис на събития

 

Ниска цена на притежание

 • Ефективността на системата е по-висока от 98 %, което намалява експлоатационните разходи на системата (без фазоизместен трансформатор).
 • Оптимизиран за вентилатори и помпи, за да се гарантира енергоспестяваща и съкратен период на възстановяване на инвестициите.
 • Интеграция на входния трансформатор позволява концепция за 3 кабела вход/3 кабела изход и инсталация със значително по-малко усилия и инженеринг.
 • Намалени механични натоварвания намаляват негативите по тръбопроводи и отдушници, и намаляват разходите за поддръжка.
 • Многостепенните напрежения и плавния пуск на мотора минимизира стреса
 • Синхронен трансфер комутационна апаратура шкаф за софт стартерни приложения за единични или множествени мотори

 

Функции за защита

 • Защита от свръх ток
 • Защита от претоварване
 • Контрол за висока температура, аларма и защита от прегряване
 • MVD защита от прегряване
 • Повишено напрежение/ниско напрежение
 • Претоварване на мотора (външна защита с релейна връзка)
 • Охлаждащ вентилатор аларма
 • Отворена врата на шкаф Високо напрежение
 • Въздушно налягане в шкафа ненормално
 • Късо съединение на изхода
 • Загуба на входяща/изходяща фаза
 • Грешно заземяване
 • Грешка в комуникацията
 • Аларма/защита за въртене в обратна посока
 • Аларма/защита по скорост

 

Честотни регулатори за средно напрежение

MVD3000

MVD3000 MVD3000 е продукт с висока производителност за контрол на скорост и въртящ момент, което...


Прочети още...
MVD1000

060103 MVD L Delta (MVD) честотни регулатори за средно напрежение е с висока ефективност, компактно, ...


Прочети още...