Иновативни, чисти и енергийно ефективни решения за автоматизация

032 395989

032 676656

  DMCNET модул е устройство за контрол в реално време на мрежа от 12 Серво оси - четири групи с по 3 оси- координатна интерполация за всяка група. Скорост на обмен на данни до 1 милисекунди, до 768 входове.

  Благодарение на DMCNET, в една система може да се комбинират различни устройства, като серво двигатели, линейни мотори, устройства с цифрови и аналогови входове / изходи, стъпкови двигатели и ръчни устройства за определяне на команди.

  Релизирана функция за висок контрол - има два вида проверки на CRC кодове po два различни канала, което намалява честотата на комуникационни грешки.

  Простотата на електрическите връзки и монтажа, намалява общите разходи за системата и подобрява стабилността на цялата система. В допълнение, интегриран PROFIBUS интерфейс осигурява производителност за проследяване на свързаните устройства.

  Бързият и точен контрол дава възможност за предоставяне на специални функции, като например скорост на позициониране от 3 м / сек , ускорение до 5G , и резолюция до 0,001 мм

DMCNET

DMCNET

DMCNET M Модул за контрол на позиционирането посредством комуникационен интерфейс. Модулът DMCNET е устро...


Прочети още...